Privacyverklaring voor Elizabeth Cueva

Uw privacy

Als therapeut hecht ik veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens.
Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
  • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Uw dossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht die voortvloeit uit de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en een verslag van de behandelsessies. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die van belang zijn voor uw behandeling. Voordat ik gegevens van u opvraag bij andere behandelaars, zoals bijvoorbeeld de huisarts, vraag ik daarvoor expliciet uw goedkeuring. Gegevens aan derden verstrek ik alleen na uw expliciete goedkeuring.
Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Mijn praktijk bewaart uw dossier 20 jaar.

Uw rechten

U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u mij vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u mij verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht mij te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat ik in principe in ga op uw verzoek. Alleen als ik meen dat belangen van anderen worden geschaad, kan ik uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding

Ik heb als psycholoog een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ik alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreek. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet mij het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoek ik als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota, die u digitaal ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • Uw geboortedatum
  • De datum van behandeling
  • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals psychosociale therapie
  • De kosten van het consult

Online privacy

Tot slot vermeld ik dat mijn website gebruik maakt van functionele cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat je de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over jouw websitebezoek opgeslagen. Functionele cookies worden altijd geplaatst en zijn nodig om de website goed te laten werken. Deze cookies worden anoniem ingezet.

Daarnaast maakt mijn website ook gebruik van cookies van Google Analytics en Google Search Console. Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Met deze cookies wordt onder andere bijgehouden hoe de website wordt gebruikt en welke pagina's bezocht worden. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren en beter af te stemmen op de behoeften van de gebruiker. Google Search Console is een gratis tool van Google die website-eigenaren helpt bij het controleren en onderhouden van de aanwezigheid van hun website in de zoekresultaten van Google. Met deze cookies wordt bijgehouden hoe gebruikers op de website terecht zijn gekomen via zoekresultaten op Google en hoe de website wordt gebruikt.

Als u mijn website bezoekt, wordt er een pop-up getoond waarin u wordt gevraagd om toestemming te geven voor het plaatsen van deze cookies. Door op 'accepteren' te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van deze cookies. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken door uw cookie-instellingen aan te passen in uw browser.

Ik zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Ik behoud mij het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op mijn website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Heeft u nog vragen over mijn privacyverklaring? Neem dan gerust contact met mij op.

Ondertekening
Drs. E.I. Cueva van der Beek