praktische informatie

Praktische informatie

Coronavirus

Omdat het Coronavirus nog steeds actief is, zijn er vanuit de beroepsorganisatie bepaalde spelregels opgesteld voor jouw en mijn veiligheid. Je wordt geacht deze te lezen en te respecteren.

  • Ik plan mijn afspraken zo, dat het aantal cliënten in de wachtruimte tot een minimum wordt beperkt; Kom op tijd, maar niet te vroeg;
  • Desinfecteer je handen bij binnenkomst met de desinfectie gel die klaarstaat;
  • Het gesprek tussen ons vindt plaats op minimaal 1,5 meter afstand;
  • Voor en na de behandeling was ik mijn handen en onderarmen met desinfecterende zeep;
  • Na iedere cliënt worden contactpunten schoongemaakt. Raak zo min mogelijk aan in de praktijk;
  • Het toilet is bij hoge nood te gebruiken en wordt na elk gebruik gedesinfecteerd;
  • Indien je je angstig voelt om te komen, dan is een telefonisch- of video-consult ook mogelijk. Ik houd dan op afstand ‘een vinger aan de pols’ en geef je instructies of oefeningen. Deze consulten worden conform de eisen van de zorgverzekeraar (tijdelijk) gedeclareerd en tellen mee in je totaal aantal vergoedingen;
  • Blijf thuis indien jij of een van jouw gezinsleden symptomen hebben van verkoudheid, koorts of griepachtige verschijnselen. Je wordt geacht je afspraak te annuleren of contact met me op te nemen om dit te bespreken. Tot nader order worden deze annuleringen, ongeacht of deze tijdig zijn, niet in rekening gebracht.

Begeleidingstraject

We starten met een intakegesprek waarbij ik vraag naar je klachten en wat algemene achtergrondinformatie. Je maakt kennis met mijn werkwijze. Samen maken we op basis daarvan je hulpvraag en doelen scherp.

De meeste mensen hebben aan 5 tot 10 sessies voldoende. Halverwege het begeleidingstraject vindt een tussenevaluatie plaats. In de eindevaluatie gaan we na of het beoogde resultaat is behaald, of je tevreden bent over de begeleiding en of er nog een resterende hulpvraag is.

Tarieven

Het intakegesprek kost 80 euro voor een uur. Een begeleidingssessie en de afsluitende evaluatie kosten 120 euro voor een sessie van 1,5 uur. Deze bedragen zijn exclusief BTW. Je kunt aan de hand van je polis en zorgverzekeraar op zorgwijzer nagaan of je in aanmerking komt voor gedeeltelijke vergoeding. Individuele psychosociale therapie is vrijgesteld van BTW. Relatietherapie en/of coaching is niet vrijgesteld van BTW. Annuleren kan tot 2 werkdagen van tevoren. Daarna betaal je het volledige tarief.

Werktijden

Mijn werktijden zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00-14.30u. Op woensdag werk ik van 9.00-12.00u. Het is mogelijk sessies aan het einde van de middag te plannen. Dit kan afhankelijk van mijn agenda. Ik werk niet in de avonduren.

Klachtenregeling

Het NVPA is een beroepsvereniging voor professionele therapeuten werkend binnen de geestelijke gezondheidszorg. Als NVPA-therapeut houd ik me aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving Wkkgz, die vanaf 1 januari 2017 van kracht is. Ik ben aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), die zorg draagt voor de klachten- en geschillenregeling. Voor de procedure bij een klacht kun je informatie vinden op de website van het NVPA onder het kopje ‘Voor cliënten’. Via het RBCZ-register ben ik onderhevig aan het tuchtrecht complementaire zorg (TCZ).

Als therapeut hecht ik veel waarde aan een zorgvuldige omgang met je gegevens. Meer informatie hieromtrent vind je in mijn privacyverklaring.

nvpa-lid

W www.nvpa.org
E  info@nvpa.org
T 0413 – 330 680