praktische informatie

Praktische informatie

Begeleidingstraject

We starten met een intakegesprek waarbij ik vraag naar je klachten en wat algemene achtergrondinformatie. Je maakt kennis met mijn werkwijze. Samen maken we op basis daarvan je hulpvraag en doelen scherp.

De meeste mensen hebben aan 5 tot 10 sessies voldoende. Halverwege het begeleidingstraject vindt een tussenevaluatie plaats. In de eindevaluatie gaan we na of het beoogde resultaat is behaald, of je tevreden bent over de begeleiding en of er nog een resterende hulpvraag is.

Tarieven

Het intakegesprek kost 80 euro voor een uur. Een individuele begeleidingssessie en de afsluitende evaluatie kosten 120 euro voor een sessie van 1,5 uur. Deze bedragen zijn exclusief BTW. Annuleren kan tot 2 werkdagen van tevoren. Daarna betaal je het volledige tarief. Omdat ik ben aangesloten bij het NVPA komen mijn behandelingen in aanmerking voor vergoeding door zorgverzekeraars.

Werktijden

Mijn werktijden zijn op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00-14.30u. Op woensdag en vrijdag werk ik van 9.00-12.00u. Het is mogelijk sessies aan het einde van de middag te plannen. Dit kan afhankelijk van mijn agenda. Ik werk niet in de avonduren.

Klachtenregeling

Het NVPA is een beroepsvereniging voor professionele therapeuten werkend binnen de geestelijke gezondheidszorg. Als NVPA-therapeut houd ik me aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving Wkkgz, die vanaf 1 januari 2017 van kracht is. Ik ben aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), die zorg draagt voor de klachten- en geschillenregeling. Voor de procedure bij een klacht kun je informatie vinden op de website van het NVPA onder het kopje ‘Voor cliënten’. Via het RBCZ-register ben ik onderhevig aan het tuchtrecht complementaire zorg (TCZ).

nvpa-lid

W www.nvpa.org
E  info@nvpa.org
T 0413 – 330 680