Mijn aanpak

Een traject op maat

Omdat iedereen anders is, is mijn begeleiding op maat. Dat klinkt logisch, maar in de praktijk gebeurt het toch vaak anders. Traditioneel opgeleide psychologen en psychiaters redeneren meestal vanuit veel voorkomende ziektebeelden en vanuit ‘wat bij de meeste mensen werkt’. Maar wat bij de meeste mensen werkt, hoeft niet ook bij jou te werken. Daarom missen veel cliënten de verbinding met hun behandelaar en voelen ze zich vaak niet gezien. Ik kies ervoor om cliëntgericht in plaats van diagnosegericht te werken. Om echt te vertrekken vanuit jou en jou centraal te stellen.

01.

Aanmelding

Je kunt je via de telefoon, e-mail of via het contactformulier aanmelden voor een intakegesprek. Binnen drie weken heb ik meestal wel plek. Voor de behandeling heb je geen verwijsbrief van de huisarts nodig. Voor vergoeding in de kosten heb je een aanvullende verzekering voor complementaire zorg nodig. De vergoedingen voor 2023 vind je op de zorgwijzer. Vergoeding regel je via jouw eigen zorgverzekeraar.

Intakegesprek

Tijdens de intake van circa 60-75 minuten nemen we de tijd om je hulpvraag en doelen helder te krijgen. Je krijgt een beeld van mijn werkwijze. Na afloop stellen we samen vast of we verder gaan met een begeleidingstraject. We vullen een behandelovereenkomst in en ik geef een schatting van de duur van het traject. De meeste mensen hebben aan 3 tot 7 sessies genoeg.

02.
03.

Vervolgsessies

Een sessie duurt 1,5 uur. Dit geeft ons de tijd en ruimte om je hulpvraag zorgvuldig te onderzoeken. Kernvragen daarbij zijn: Wat gebeurt er precies met mij, met mij in relatie tot de ander en/of met mij in de groep? Zo worden je overlevingsstrategieën, die iedereen heeft, zichtbaar net als de intelligentie van je lijf. Tijdens de sessies besteden we ook tijd aan gronding en ontspanning. Bij emoties die je ‘omverwerpen’ is het van belang om terug te keren naar jouw gronding. Wie goed geaard is, kan op een bedachtzame en effectieve manier reageren op verontrustende of nare omstandigheden in plaats van reactief of te blokkeren. Ontspanning is een voorwaarde voor je lijf om blokkades op te lossen en energie weer te laten stromen.

Eindevaluatie

Om een behandeltraject zorgvuldig af te sluiten, volgt na de sessies altijd een eindevaluatie. We gaan na in hoeverre het beoogde resultaat is behaald, je tevreden bent over de begeleiding en nemen we (al dan niet tijdelijk) afscheid van elkaar.

04.